Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

Vibrex

„Dokonale pružné uložení = dokonalá ochrana před vibracemi“

Systém Vibrex kombinuje výhody systému DeltaLager se systémem Flusterschiene. Fixace systému ke spodní konstrukci (betonová deska, pražec ap.) je provedena diskontinuálně, avšak pojezdová kolejnice je v celé své délce uložena v pryžových silentblocích. Systém umožňuje kolejnici vysokou míru zapružení při dostatečné horizontální tuhosti.

Laboratorní zkoušky i aplikace na konkrétních úsecích tratě prokázaly vysoké hodnoty útlumu akustického hluku a hluku šířícího se okolní konstrukcí. Systém splňuje požadavky kladené normou ČSN EN 50122-2.

Ukázkové výkresy

pdfVibrexRile1.pdf, pdfVibrexRile2.pdf

Z realizací

Zpět