Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

VIBRALast

„Bezchybný, elektricky izolojící s rychlou montáží“

VIBRALast je předem připravený výrobek určený k přímému zabudování do komunikace. Na základě variabilního zapružení ve vertikálním směru vykazuje tento systém signifikantní redukci rušivých vibrací. Svojí užitnou hodnotou zaujímá místo mezi systémy ISOLast a plně odpruženými systémy (např. Flüsterschiene, DeltaLager).

Systém VIBRALast je vhodný jak pro hlavové tak i pro žlábkové kolejnice. Pro výplně komory kolejnice používáme profily, které jsou používány u systémů ISOLast (profily z recyklovaných elastomerů). Ocelový kanál se sílou stěny 8 mm je zalíván speciální živicí. VIRBRALast je určen do úseků v přímých tratích i v obloucích, od kterých zároveň očekáváme 100 % izolaci proti výskytu bludných proudů.

Ukázkové výkresy

pdfVibralast1.pdf

Zpět