Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

Vejce

„Připoutali jsme hluk na řetěz“

Systém "Vejce" byl vyvinut, aby zamezil vibracím, které jsou příčinou sekundárních hluků přenášených okolními konstrukcemi. Název "Vejce" byl odvozen od charakteristické oválné formy upevnění kolejnic.

"Vejce" se skládá ze dvou kovových částí, žebrové desky a rámu, které jsou k sobě navzájem spojeny vulkanizací. Na základě dobrých pružných vlastností a vysoké životnosti, jakož i nejlepšího poměru statické a dynamické tuhosti se používá směs na bázi přírodního kaučuku.

Konstrukce upevnění spolehlivě zachovává rozchod kolejnic. Je zachována horizontální stabilita, význačný faktor jistoty, zejména v obloucích. Elastomerový kroužek, který spojuje rám a žebrovou desku, tlumí nejen vibrace, ale poskytuje i zároveň výbornou elektrickou izolaci. Přizpůsobením elastomeru může být vertikální tuhost přizpůsobena přání zákazníka. "Vejce" je dodáváno obvykle se dvěmi upevňovacími deskami, které jsou uspořádány diagonálně. Kotvící šrouby jsou umístěny vně na rámu čímž je vytvořeno pevné spojení mezi betonem a upevněním kolejnice a zároveň jsou kotvící šrouby namáhány pouze na tah.

Ukázkové výkresy

pdfVejce.pdf

Z realizací

Zpět