Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

Upevnění a izolace kolejnic

V současné době se při projektování tramvajových tratí či tratí podzemních drah stává stále důležitější uplatňování moderních způsobů upevnění a izolace kolejnic. Firma ORTEC je firmou specializující se na řešení tlumení nadlimitních hluků a vibrací vznikajících při tramvajovém provozu, provozu metra nebo železnice.

Systémy dodávané naší firmou se v praxi osvědčily a firma ORTEC výrazně přispěla ke zlepšení životního prostředí a zvýšenému standardu cestování. Aplikace systémů ORTEC v pevných kolejových drahách, v tunelech, na mostech a v blízkosti budov umožňuje uložení kolejnice se zapružením kolejnice více jak 10 mm. Systémy účinně redukují primární (akustický) hluk i hluk šířící se okolní konstrukcí a nevyžadují téměř žádnou údržbu. Jsou vždy 100% recyklovatelné.

ISOLast

„Dokonalá elektrická izolace kolejnice v mnoha variantách“

DELTA Lager

„Zcela tiše s maximálně utlumeným chvěním“

Vibrex

„Dokonale pružné uložení = dokonalá ochrana před vibracemi“

Příslušenství

  • Podštěrkové antivibrační rohože
  • Krytky upevňovadel
  • Lepidlo ORTEC.pur - jednosložkové montážní lepidlo