Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

ORTEC MXA

Systémy ORTEC MXA jsou systémy pro uchycení kolejnice vhodné k přivaření ke spodní konstrukci.

Systém ORTEC-MX je tvořen:

  • vodícím dílem
  • tlačným dílem (excentrem)
  • spodním dílem pro přivaření
  • spojovacím materiálem dle DIN
  • pružnými podložkami pro kontinuelní a diskontinuelní uložení

Katalogové listy

pdfKatalogový list MXA15116cz.pdf, pdfKatalogový list MXAxx120cz.pdf

Ukázkové výkresy

pdfvzorvýkresMXA1.pdf, pdfvzorvýkresMXA2.pdf, pdfvzorvýkresMXA3.pdfpdfvzorvýkresMXA4.pdf, pdfvzorvýkresMXA5.pdf, pdfvzorvýkresMXA6.pdf

Z realizací

Zpět