Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

ORTEC MX

Systémy ORTEC MX jsou systémy pro uchycení kolejnice vhodné k přišroubování ke spodní konstrukci.

Systém ORTEC-MX je tvořen:

  • vodícím dílem
  • tlačným dílem (excentrem)
  • spojovacím materiálem dle DIN
  • pružnými podložkami pro kontinuelní a diskontinuelní uložení

Katalogové listy

pdfKatalogový list MXxx16cz.pdf, pdfKatalogový list MXxx20cz.pdf, pdfKatalogový list MXxx24cz.pdf

Ukázkové výkresy

pdfvzorvýkresMX1.pdf, pdfvzorvýkresMX2.pdf, pdfvzorvýkresMX3.pdf, pdfvzorvýkresMX4.pdf, pdfvzorvýkresMX5.pdf, pdfvzorvýkresMX6.pdf,
pdfvzorvýkresMX7.pdf

Z realizací

Zpět