Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

ORTEC.grout - typ 4

Cementová zálivková malta

Popis výrobku

Výrobky ORTEC.grout jsou nesmršťující se zálivkové hmoty na cementové bázi, které se vykazují kontrolovaným zvětšením objemu. Používají se v oborech jak se staticky tak i dynamicky vysoce namáhanými stavebními prvky. Zálivkové hmoty ORTEC jsou bezchloridové, mrazuvzdorné a odolné rozpustným solím.
ORTEC.grout | zrnitost 0 - 4 mm | výška zalití: 15 - 60 mm

Obory použití

Zálivkové hmoty ORTEC jsou používány v konstrukčních inženýrsko-stavebních oborech k podlévání a zalévání stavebních dílců. Mezi hlavní obory použití patří:

 • podlévání ocelových konstrukcí
 • podlévání strojů a strojních zařízení
 • podlévání mostních ložisek
 • podlévání kolejnic (jeřábové dráhy)
 • zalévání kotevních šroubů strojů/ závitových tyčí
 • zalévání podpěr
 • zalévání hotových stavebních dílců
 • zálivky pod vodou

Použití a vlastnosti

Zálivkové cementové malty ORTEC.grout

Oblasti použití

 • podlévání ocelových konstrukcí
 • podlévání podest strojních zařízení
 • základy mostních ložisek
 • podlévání kolejnic jeřábových drah
 • podlévání kolejnic
 • zálivky kotevních/ závitových tyčí
 • základy kotlů, turbin
 • zálivky v oboru čističek odpadních vod
 • zálivky pod vodou, utěsňování
 • obecně: zálivky bez dutin

Charakteristické vlastnosti

 • nesmršťující se zálivkové malty s kontrolovaným zvětšením objemu
 • možnost vysokého dynamického zatížení v tlaku a tahu
 • rychlé dosažení konečné pevnosti
 • antikorozní účinek
 • dobrá přilnavost na beton/ ocel
 • odolné vůči olejům, solím a mrazu
 • bezchloridové
 • zajištěna vlastní i nezávislá kontrola kvality

Zvláštnosti

 • v oblastech s předpokladem vysokého dynamického a statického namáhání
 • v oblastech namáhaných sulfáty a chemikáliemi
 • v oblastech úpravy pitné vody
 • v oblastech s požadavkem rychlého tuhnutí a rychlého dosažení konečné pevnosti

Při nejasnostech nebo dotazech volejte prosím: +420 567 274 302 nebo +420 602 155 600

Specifikace výrobku

pdfOrtec.grouttyp4.pdf

Zpět