Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

Jeřábové dráhy

Od počátku založení naší společnosti nabízíme našim zákazníkům při projektování, opravách a montážích jeřábových drah stavitelné systémy ORTEC MX resp. MXA pro upevnění pojezdových kolejnic (v ČR v zaregistrován u Úřadu průmyslového vlastnictví užitný vzor č. 18047).

Systémy nejsou vhodné pouze pro jeřábové dráhy, ale jsou aplikovány rovněž pro pojezdové dráhy regálových zakladačů (FEM 9.831) a ostaní tachnologická zařízení.

PRO TYTO SPECIÁLNÍ OBORY DODÁVÁME:

 • systémy ORTEC MX a ORTEC MXA pro stranově a výškově stavitelné kontinuální nebo diskontinuální
 • uložení pojezdové kolejnice
 • pružné podložky ORTEC
 • samonivelační rychletuhnoucí zálivkové malty
 • odborné montáže systémů, geodetická zaměření, posudky

POPIS SYSTÉMU

Systémy ORTEC- MX, MXA výrazně eliminují zatížení vznikající provozem provozních zařízení. Narozdíl od ostatních druhů kolejových svěrek nejsou pojezdové kolejnice při použití systémů ORTEC na tuho přichyceny, nýbrž pouze přidržovány a stranově naprosto volně vedeny a to při zachování směrových i výškových poměrů. Tím nejsou systémy ORTEC namáhány změnami, které nastávají ve změnách délky kolejnice např. při kolísání teplot nebo z provozně dynamických účinků. Horizontální síly namáhají spojovací materiál pouze na střih. Excentricky vrtané přítlačné díly zajišťují spojovací materiál proti nežádoucímu povolení.

Systémy ORTEC nejsou vědomě opatřeny tzv. pružnou opěrkou jak je tomu u jiných mylně nazývaných "plně pružných uložení". Elastické díly se mohou časem neustálým třením a zatížením oddělit od hlavního dílu svěrky, což může vést k závažnému poškození provozu nebo i k plnému selhání v upevnění pojezdové kolejnice (viz posudek).

SYSTÉM ORTEC MX SE VYZNAČUJE:

 • zvláštním tvarováním, které zamezuje stranovému namáhání
 • neexistencí dutých prostorů ve kterých by se mohla zadržovat voda nebo jiné, korozi způsobující substance
 • výběrem odpovídající kvality zpracovávané oceli
 • v zápustce kovanými komponenty
 • kvalitním spojovacím materiálem odpovídající normám DIN

Pružná podložka systémů ORTEC (Lupolen V 2520J) spolehlivě snižuje napěťové špičky, zamezuje "zapracování" kolejnice do spodní konstrukce jeřábové dráhy a redukuje hlučnost zařízení. Vyrovnává ve výrobě vznikající tolerance na patě kolejnice.

SYSTÉMY ORTEC MX SPLŇUJE NÁROČNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A HOSPODÁRNOST ZEJMÉNA:

 • kvalitou materiálu - stavební ocel St 52-3 (S355JO) dle DIN EN 10025
 • kvalitou výrobního procesu - kováno v zápustce (přítlačná a vodící deska)
 • promyšleným designem - zaoblené tvary vodící desky zamezují tlakům v rozích desky.
 • možnostmi plynulé stranové stavitelnosti od 10 do 16 mm - což zaručuje možnost stranové rektifikace kolejnice bez časově náročných demontážních prací
 • odpovídajícími certifikáty kvality

pptUkázka systému MX - MS PowerPoint animace

Certifikáty a osvědčení

pdfCertifikát systému řízení výroby, pdfProhlášení o shoděpdfStavební technické osvědčení

ORTEC MX

Systémy ORTEC MX jsou systémy pro uchycení kolejnice vhodné k přišroubování ke spodní konstrukci.

ORTEC MXA

Systémy ORTEC MXA jsou systémy pro uchycení kolejnice vhodné k přivaření ke spodní konstrukci.

Příslušenství

 • ORTEC MX - pružná podložka V2520J Lupolen
 • ORTEC-MXgrout - zálivková vyrovnávací malta
 • Veškerý spojovací materiál

Ostatní služby

V oboru dodávek pro výstavbu a opravy jeřábových drah a drah regálových zakladačů nabízíme:

Kolejnice

Dle Vašeho požadavku Vám dodáme jakýkoliv typ kolejnice.