Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

Příslušenství

ORTEC MX - pružná podložka V2520J Lupolen

Systém uložení a upevnění kolejnic ORTEC-MX umožňuje kolejnici, tím že není pevně přichycena nýbrž stranově zcela volně přidržována, např. sklouznutí na nosníku při protažení kolejnice v důsledku kolísání teplot. V důsledku výrobního procesu kolejnice není spodní plocha paty kolejnice naprosto rovná. Pružná podložka ORTEC MX usnadňuje klouzání kolejnice na nosníku a potlačuje zároveň provozní hlučnost.

Pro výrobu pružných podložek používáme materiál Lupolen V 2520J. Tento materiál je již dlouhá léta a s nejlepšími zkušenostmi používán v železniční dopravě, tramvajové dopravě i v ostatních podobných oborech. Ačkoliv je tento materiál zatěžován vysokými rychlostmi, je dynamické zatížení naprosto vyhovující.

Kombinace systému uložení ORTEC-MX s pružnou podložkou Lupolen V2520J je garantem pro dlouhou životnost a hospodárnost kolejového uložení.

Specifikace výrobku

pdfPodlozkaLupolen.pdf

ORTEC-MXgrout - zálivková vyrovnávací malta

Nesmrštitelná vysokopevnostní a rychletuhnoucí zálivková malta na cementové bázi, jednosložkový materiál míchaný pouze s vodou.
Použití pro trvalé a pevné spojení pod nosníky jeřábových konstrukcí na pevných pojezdových drahách, pro podesty strojů, motorů, turbín, čerpadel, zařízení válcoven, papíren stejně jako pro stavby a opravy mostních konstrukcí, betonových dílců a kotvení.
Při případné dodávce Vám dodáme návod na použití a zpracování.

Veškerý spojovací materiál

Zpět