Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

ISOLast

„Dokonalá elektrická izolace kolejnice v mnoha variantách“

Systém ISOLast je vhodný pro žlábkové i hlavové kolejnice. Tlumí otřesy a vibrace při tramvajovém provozu. Tento způsob uložení pojezdovou kolejnici dokonale elektricky izoluje a podstatně zmenšuje jízdou vznikající vibrace. Útlum hluku je závislý na hodnotě zapružení patního profilu. Na základě konstrukce systému je doporučená hodnota zapružení ca. 1,5 mm.

Materiál pro bokovnice je volen tak, aby jeho nasákavost vodou nepřesáhla 3% a zároveň byl schopen pružně pojmout do kolejnice zaváděné horizontální síly, bez toho, aniž by se trvale deformoval. Správně nastavená hustota materiálu bokovnic garantuje stabilní polohu okolního materiálu např. dlažby, asfaltu, betonu atd.

Aby byl systém kompletní a byly zajištěny požadavky na svodovou vodivost dle ČSN EN 50 122-2 jsou i rozchodnice zajišťující požadovaný rozchod kolejnic opatřeny pružným izolačním profilem.

Certifikáty a osvědčení

pdfPatní profil 125.pdfpdfPatní profil 150.pdfpdfPatní profil 180.pdf

Ukázkové výkresy

pdfISOLast1.pdf, pdfISOLast2.pdf, pdfISOLast3.pdf

Z realizací

Zpět