Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

FORPRENELast

„Elektrická izolace kolejnice a její zapružení v jednom systému“

Systém FORPRENELast je vhodný pro žlábkové i hlavové kolejnice. Redukuje hluk a přenášení vibrací do okolní konstrukce. Na základě konstrukce systému je doporučená hodnota zapružení ca. 1,5 mm. Materiál izolačních profilů je elektricky nevodivý a kolejnice je tak dokonale elektricky izolována.

Nejtypičtější aplikace tohoto systému je v případech kdy okolním materiálem kolejnic je beton nebo jeho kombinace s živičným zákrytem.

Aby byl systém kompletní a byly zajištěny požadavky na svodovou vodivost dle ČSN EN 50 122-2 jsou i rozchodnice zajišťující požadovaný rozchod kolejnic opatřeny pružným izolačním profilem. Systémy ORTEC FORPRENELast lze aplikovat na pojezdové kolejnice uložené na betonové desce nebo na betonových či dřevěných pražcích. Se systémem lze kombinovat různé druhy upevnění kolejnice. Použité materiály 100% recyklovatelné.

Ukázkové výkresy

pdfForpreneLast1.pdf, pdfForpreneLast2.pdf

Z realizací

Zpět