Přinášíme inovace v technologii upevňování kolejnic

DELTA Lager

„Zcela tiše s maximálně utlumeným chvěním“

S obvyklým upevněním kolejnice za její patu nelze dosáhnout požadovaná technická kriteria na hodnoty útlumu hluku a vibrací. Systém DELTA-Lager tyto technické požadavky naplňuje. Díky uložení kolejnice v profilech z elastomeru a speciálních konzolách je možno zaručit vertikální zapružení mezi 1 až 10 mm (největší možné zapružení znamená také vysoké honoty v útlumu chvění) a maximální horizontální tuhost (< 2 mm). Toto uložení lze použít pro všechny obvyklé zátěže.

Jednotlivé díly systému jsou konstruovány tak, že systém DELTA Lager je vhodné upevnění pro aplikace ve štěrkových tratích, které způsobují chvění a vibrace. Kromě toho lze při použití speciální desky tento systém aplikovat přímo na betonový pas event. na dřevěný pražec. Díky zvláštní konstrukci uložení je výrazně tlumena stojna kolejnice. Vysoká hodnota zapružení zaručuje významnou redukci primárního hluku i hluku šířícího se konstrukcí. V ČR je tento systém zaregistrován u Úřadu průmyslového vlastnictví jako užitný vzor pod č. zápisu 17364.

Výhody systému DELTA-Lager:

  • vertikální zapružení 1 - 10 mm při malém horizontálním výkyvu
  • vysoké tlumení vibrací, hluku
  • jednoduchá montáž
  • vysoká životnost
  • bez údržby
  • jednoduchá výměna koleje
  • zajímavá cena

Certifikáty a osvědčení

pdfCertifikát systému řízení Výroby, pdfStavebně technické osvědčenípdfProhlášení o shodě

Ukázkové výkresy

pdfDelta1.pdf, pdfDelta2.pdf, pdfDelta3.pdf, pdfDelta4.pdf

Z realizací

Zpět